แผ่นยางESDสีเขียวกันไฟฟ้าสถิต 2 mm RoHS-2

 

 

แผ่นยางESD แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิตสีเขียวความหนา 2 mm เป็นแผ่นยางพัฒนาสูตรการผลิตเฉพาะของแบรนด์ ElectroMer ผ่านมาตรฐาน RoHS-2 ผลิตจากยาง ทำให้ใช้งานได้นานกว่า PVC และโดดเด่นกว่าแผ่นยางESD ทั่วไป อีกทั้งยังคงประสิทธิภาพ การกระจายประจุ ( Dissipative layer) ดีเยี่ยม ถ่ายเทประจุสู่ผิวยางชั้นล่าง ( Conductive Layer) และควรใช้คู่กับ Ground Cord เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

 

 

Visitors: 24,938