About Us.

ElectroMer แบรนด์สินค้าที่ให้บริการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้า ดูแลและผลิตโดยบริษัทโพลิเทค อินดัสทรี จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2005  สถานที่ตั้ง 99/1หมู่ 10 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210  ให้บริการรับผลิตชิ้นส่วนยางขึ้นรูปตามแบบ (Custom Rubber Product) ทั้งการผลิต Compression Rubber Molding Process  และ Extrusion Process . ซึ่งปัจจุบันแบรนด์สินค้า ElectroMer ได้เป็นที่รู้จักและได้รับการตอบรับการเลือกใช้บริการในการผลิตชิ้นส่วนยางที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้า และเลือกสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าของแบรนด์ElectroMer มากมายหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางฉนวนไฟฟ้า กลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางกันไฟฟ้าสถิตย์ESD กลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางกึ่งนำไฟฟ้า และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางนำไฟฟ้า  เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น กลุ่มโรงงานอุตาหกรรม  กลุ่มอุตสาหกรรมSolar Cell กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตถุงยางอนามัย  กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตถุงมือ กลุ่มอุุตสาหกรรมพลังงาน กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ เป็นต้น 

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย  แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า,  แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิตย์, ESD SUCTION CUP, แผ่นยางกึงนำไฟฟ้า, แผ่นยางนำไฟฟ้า, ลูกกลิ้งยางนำไฟฟ้า ,Bird Guard, ซีลยางหุ้มสายไฟฟ้า,  Twinlok ชิ้นส่วนยางจับสายไฟฟ้าแรงสูง  เป็นต้น เราควบคุมมาตรฐานการผลิต มาตรฐานการทดสอบ มีการทดสอบชิ้นงานทั้ง IN-HOUSE และ THIRD PARTY พร้อมใบ Cer. รับรองในการส่งสินค้า  COA MSDS  ASTM  IEC 61111 UL REACH  ROHS2

Visitors: 29,428