แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าคืออะไร

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า หรือ Electrical Insulating Rubber Sheet เป็นแผ่นยางที่มีคุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้า กีดกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านหรือต้านการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้า ช่วยป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต นิยมใช้ปูพื้นป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช๊อต ตัดวงจรการไหลของกระแสไฟฟ้า ช่วยปกป้องชีวิตแก่ผู้ปฎิบัติงานพื้นที่จุดเสี่ยงดังกล่าวอาทิเช่น แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูพื้นหน้าตู้MDB , Switchboard , Switchgears , LT/MT/HHT Panels , Substation เป็นต้น และเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558  แต่ก็ใช่ว่าแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าทุกประเภทหรือทุกแบรนด์ จะสามารถปกป้องอันตรายจากกระแสไฟฟ้าได้ทุกระดับแรงดันไฟฟ้า ในการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าควรคำนึงถึงระดับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมและปลอดภัย ต้องผลิตขึ้นมาเฉพาะสำหรับการใช้งานแผ่นฉนวนไฟฟ้าและที่สำคัญผู้ขายต้องสามารถอธิบายค่าผลทดสอบต่างๆได้อย่างชัดเจน และผู้ขายต้องมีความรู้และประสบการณ์มากพอเพื่อที่จะแนะนำแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการใช้งานได้อย่างแท้จริง  ซึ่งการทดสอบค่าทางไฟฟ้าก็ได้มีการทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า ตามมาตรฐานอ้างอิงต่างๆซึ่งเป็นข้อกำหนดของแต่ละประเทศ IEC61111:2009  IS :5424  ASTM D-178  AS-NZS-2978:1995  เพราะฉนั้นการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ปลอดภัยควรเลือกซื้อจากผู้ขายที่มีความรู้ มีผลการทดสอบ มีใบCer. รับรองผลการทดสอบ สามารถอธิบายค่าทดสอบทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องมีความรู้เฉพาะทาง เพราะชีวิตมีค่ามากกว่าแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ราคาถูกกว่าไม่กี่พันบาท 

Visitors: 28,608