รับผลิตชิ้นส่วนยางนำไฟฟ้า

ยางนำไฟฟ้า Electrical Conductive Rubber เป็นยางที่มีคุณสมบัติการนำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ มีค่า Volume resistivity <  10Ohm-Cm เนื่องจากยางโดยทั่วไปมีความเป็นฉนวนไฟฟ้า ซึ่งก็จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาสูตรยางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสามารถให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ ซึ่งElectroMer เรามีบริการรับผลิตชิ้นส่วนยางนำไฟฟ้าสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน อาทิเช่น แผ่นยางนำไฟฟ้า , ชิ้นส่วนยางนำไฟฟ้าสำหรับทดสอบ , ลูกกลิ้งยางนำไฟฟ้า  เป็นต้น 

ElectroMer บริการรับผลิตชิ้นส่วนยางนำไฟฟ้าตามแบบ Spec. ของท่าน ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งผลิตชิ้นส่วนยางนำไฟฟ้าได้ที่ Tel: 0863077319  Email: ptiproduct@hotmail.com

Visitors: 28,608