รับผลิตชิ้นส่วนยางกึ่งนำไฟฟ้า

ยางกึ่งนำไฟฟ้า Electrical Semi-Conductive Rubber เป็นยางที่มีคุณสมบัติที่อยู่ระหว่างยางฉนวนไฟฟ้า และยางนำไฟฟ้า สามารถยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ แต่ไม่ดีเท่ายางนำไฟฟ้า มีค่า Volume Resistivity อยู่ระหว่าง 106-108  Ohm-cm . ElectroMer เราบริการรับผลิตชิ้นส่วนยางกึ่งนำไฟฟ้า ขึ้นรูปตามแบบการใช้งานทั้งงานCompression Molding  Process , Extrusion Process , Calendering Process . ปัจจุบันเราบริการรับผลิตชิ้นส่วนยางกึ่งนำไฟฟ้า อาทิเช่น ชิ้นส่วนยางจับสายไฟฟ้าแรงสูง , แผ่นยางกึ่งนำไฟฟ้า เป็นต้น

ElectroMer เราบริการรับผลิตชิ้นส่วนยางกึ่งนำไฟฟ้าตามแบบ Spec. การใช้งาน ควบคุมสูตรยางคอมปาวด์และเทคนิคการผลิตเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละอุตสาหกรรม  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งผลิตสินค้าได้ที่ Tel: 0863077319  Email: ptiproduct@hotmail.com

 

Visitors: 27,595