รับผลิตชิ้นส่วนยางยางกันไฟฟ้าสถิต


  • ยางฉนวนไฟฟ้า.jpg
    ElectroMer บริการรับผลิตยางฉนวนไฟฟ้า สูตรการผลิตเฉพาะที่ทาElectroMer เราได้พัฒนาขึ้น ทำให้สามารถต้านทานการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้า ทนแรงดันไฟฟ้าในระดับต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม ปลอดภัยต่อก...

  • ชิ้นส่วนยางกึงนำไฟฟ้า.jpg
    ยางกึ่งนำไฟฟ้า Electrical Semi-Conductive Rubber เป็นยางที่มีคุณสมบัติที่อยู่ระหว่างยางฉนวนไฟฟ้า และยางนำไฟฟ้า สามารถยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ แต่ไม่ดีเท่ายางนำไฟฟ้า มีค่า Volume ...

  • แผ่นยางนำไฟฟ้า.JPG
    ยางนำไฟฟ้า Electrical Conductive Rubber เป็นยางที่มีคุณสมบัติการนำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ มีค่า Volume resistivity< 106Ohm-Cm เนื่องจากยางโดยทั่วไปมีความเป็นฉนวนไฟฟ้า ซ...
Visitors: 27,595